Sociaal kruidenier

Voedselsteun als noodhulp

Een onderdeel van ondersteuning van mensen in armoede is voedselsteun. Wie de eindjes moeilijk aan elkaar kan knopen, of wie zoals in onze doelgroep, over geen vast inkomen beschikt, heeft inderdaad deugd aan het systeem van “sociaal kruidenier”.

In het verleden beperkte deze dienst zich tot het meegeven van een doos met allerlei voedingsproducten waarover de gevers toevallig konden beschikken. Heel waardig kan je deze vorm van hulp niet noemen omdat er helemaal geen rekening gehouden wordt met wat een gezin op dat ogenblik nodig heeft. Je kon dan producten aantreffen waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden was of items die de ontvangers niet wil of nodig heeft.

Meer lezen