Je bent nieuw in Gent … Waar naar toe om taal en gewoontes te leren kennen?

Ons project “Ieders mond gezond” toegelicht aan de Artevelde Hogeschool Gent

Rudi Verbeeck, onze coördinator van de medische dienst, is de genodigde op Artevelde en doet het project ‘ tandzorg ‘ uit de doeken.

Dit academiejaar wordt de samenwerking tussen de opleiding mondhygiënisten en vzw De Tinten verder uitgebreid.
Het hele jaar door kunnen mensen van onze doelgroep een gratis tandsteenreiniging aanvragen.
Indien nodig kunnen ze via onze medische dienst doorverwezen worden naar de reguliere tandzorg voor verdere behandeling

Start academiejaar Artevelde Hogeschool, voorstelling project tandzorg.

De Tinten helpt en ondersteunt “precaire verblijvers”

What’s in a name??

Wat betekent ‘zonder wettig verblijf’?

Een persoon is zonder wettig verblijf in België als hij of zij hier niet (meer) mag verblijven volgens de wet. De Belgische immigratiewetgeving bepaalt hoe mensen met een andere nationaliteit het recht kunnen verwerven om hier te verblijven.

Mensen zonder wettig verblijf worden ook ‘sans papiers’, ‘clandestienen’, ‘uitgeprocedeerden’, ‘mensen zonder papieren’ of ‘illegalen’ genoemd.

Het Kruispunt Migratie-Integratie kiest consequent voor de benaming ‘mensen zonder wettig verblijf’. Die naam is neutraal en juridisch correct.

Meer lezen

De Gentse Community Healthworkers ofte het nieuw project van de gezondheidsgidsen

vzw De Tinten draait flink mee met dit project. Hieronder vind je alvast een stukje uit de website van de stad Gent met omstandige uitleg.

Het pilootproject

Stad en OCMW Gent werken dag in dag uit aan een sterker armoedebeleid. Het pilootproject Gezondheidsgidsen (‘Community Health Workers’) zet in op het verlagen van drempels naar welzijn en gezondheid voor kwetsbare doelgroepen.

Meer lezen

Sociaal kruidenier

Voedselsteun als noodhulp

Een onderdeel van ondersteuning van mensen in armoede is voedselsteun. Wie de eindjes moeilijk aan elkaar kan knopen, of wie zoals in onze doelgroep, over geen vast inkomen beschikt, heeft inderdaad deugd aan het systeem van “sociaal kruidenier”.

In het verleden beperkte deze dienst zich tot het meegeven van een doos met allerlei voedingsproducten waarover de gevers toevallig konden beschikken. Heel waardig kan je deze vorm van hulp niet noemen omdat er helemaal geen rekening gehouden wordt met wat een gezin op dat ogenblik nodig heeft. Je kon dan producten aantreffen waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden was of items die de ontvangers niet wil of nodig heeft.

Meer lezen