De Gentse Community Healthworkers ofte het nieuw project van de gezondheidsgidsen

De Gentse Community Healthworkers ofte het nieuw project van de gezondheidsgidsen

vzw De Tinten draait flink mee met dit project. Hieronder vind je alvast een stukje uit de website van de stad Gent met omstandige uitleg.

Het pilootproject

Stad en OCMW Gent werken dag in dag uit aan een sterker armoedebeleid. Het pilootproject Gezondheidsgidsen (‘Community Health Workers’) zet in op het verlagen van drempels naar welzijn en gezondheid voor kwetsbare doelgroepen.

Meer lezen

Sociaal kruidenier

Voedselsteun als noodhulp

Een onderdeel van ondersteuning van mensen in armoede is voedselsteun. Wie de eindjes moeilijk aan elkaar kan knopen, of wie zoals in onze doelgroep, over geen vast inkomen beschikt, heeft inderdaad deugd aan het systeem van “sociaal kruidenier”.

In het verleden beperkte deze dienst zich tot het meegeven van een doos met allerlei voedingsproducten waarover de gevers toevallig konden beschikken. Heel waardig kan je deze vorm van hulp niet noemen omdat er helemaal geen rekening gehouden wordt met wat een gezin op dat ogenblik nodig heeft. Je kon dan producten aantreffen waarvan de houdbaarheidsdatum overschreden was of items die de ontvangers niet wil of nodig heeft.

Meer lezen