De Tinten helpt en ondersteunt “precaire verblijvers”

De Tinten helpt en ondersteunt “precaire verblijvers”

What’s in a name??

Wat betekent ‘zonder wettig verblijf’?

Een persoon is zonder wettig verblijf in België als hij of zij hier niet (meer) mag verblijven volgens de wet. De Belgische immigratiewetgeving bepaalt hoe mensen met een andere nationaliteit het recht kunnen verwerven om hier te verblijven.

Mensen zonder wettig verblijf worden ook ‘sans papiers’, ‘clandestienen’, ‘uitgeprocedeerden’, ‘mensen zonder papieren’ of ‘illegalen’ genoemd.

Het Kruispunt Migratie-Integratie kiest consequent voor de benaming ‘mensen zonder wettig verblijf’. Die naam is neutraal en juridisch correct.

Wie zijn de mensen zonder wettig verblijf?

Een gemengde groep

Mensen zonder wettig verblijf zijn een heel gevarieerde groep.

Er zijn mannen, vrouwen en gezinnen. 
Elk met een eigen achtergrond, eigen motieven en toekomstprojecten.

Sommige mensen zonder wettig verblijf beschouwen hun (illegaal) verblijf in België als tijdelijk. Of ze zijn hier enkel op doorreis.
Anderen hopen hun toekomst hier uit te bouwen.

Sommigen hebben geen inkomen. 
Velen proberen te overleven via informeel werk.

Sommigen hadden ooit een wettige verblijfsstatus, andere niet.

Hoe werd hun verblijf ‘onwettig’?

We kunnen vier categorieën onderscheiden:

 • Uitgeprocedeerden. Zij hebben een verblijfsprocedure doorlopen, en hadden een tijdelijk verblijfsdocument. Bijvoorbeeld: asielzoekers, gezinsherenigers.
  Hun verblijfsaanvraag is definitief geweigerd. Ze zijn hun tijdelijk verblijfsrecht kwijt, maar blijven toch in België.
 • Overstayers’. Zij zijn als toerist België binnengekomen. Of ze kregen als student of arbeidsmigrant een tijdelijk verblijfsstatuut. 
  Ze bleven langer dan hun visum of tijdelijk verblijfsdocument toestond. Daardoor werd hun verblijf onwettig.
 • Pendelmigranten. Zij wisselen wettig en onwettig verblijf af.
  Vaak zijn het burgers van de Europese Unie. Ze hebben zich als toerist officieel aangemeld in een Belgische gemeente. Daardoor kunnen ze drie maanden legaal verblijven. 
  Na die drie maanden moeten ze in principe voor drie maanden het land verlaten: pas daarna kunnen ze zich opnieuw (voor drie maanden) melden. 
  Tijdens die wachtperiode keren ze vaak geen volle drie maanden terug naar hun herkomstland. Ze verblijven dan een tijd ‘onwettig’ op het grondgebied voor ze zich opnieuw inschrijven.
 • Clandestiene migranten. Zij staken clandestien de grens over en startten nooit een verblijfsprocedure. Hun verblijf wordt niet geregistreerd. Een typische groep zijn de transitmigranten, die op doorreis zijn naar bijvoorbeeld Engeland

Bron: AII. – pjt

dirk

Geef een reactie