De Gentse Community Healthworkers ofte het nieuw project van de gezondheidsgidsen

De Gentse Community Healthworkers ofte het nieuw project van de gezondheidsgidsen

vzw De Tinten draait flink mee met dit project. Hieronder vind je alvast een stukje uit de website van de stad Gent met omstandige uitleg.

Het pilootproject

Stad en OCMW Gent werken dag in dag uit aan een sterker armoedebeleid. Het pilootproject Gezondheidsgidsen (‘Community Health Workers’) zet in op het verlagen van drempels naar welzijn en gezondheid voor kwetsbare doelgroepen.

Het project speelt in op signalen uit het Gentse gezondheids- en welzijnsveld. Eerstelijnshulpverleners wezen onder meer op de hardnekkige ongelijkheid in het gebruik van gezondheidszorg, vaak als gevolg van sociale verschillen.

Binnen het pilootproject (februari 2019 – oktober 2019) onderzoeken we hoe gezondheidsgidsen een brug kunnen slaan tussen kwetsbare groepen in onze stad en de bestaande welzijns- en gezondheidszorg. Ook willen we de kwetsbare burger versterken zodat hij of zij zelf beter de weg vindt naar hulp.

Wat willen we bereiken?

 • De toegang tot gezondheidszorg verbeteren
 • Kwetsbare groepen ondersteunen in het gebruik van gezondheidszorg
 • Gezond gedrag en levensstijl promoten
 • Ongelijkheid en structurele toegankelijkheidsproblemen binnen de gezondheidszorg signaleren

Hoe gaan we te werk?

We leiden brugfiguren uit de doelgroep(en) op tot gezondheidsgidsen (community health workers) zodat zij kunnen optreden als eerste contactpersoon. . De gezondheidsgidsen zijn (meestal) vrijwilligers die vanuit hun achtergrond of ervaring meer voeling hebben met de problemen van mensen in de doelgroep.

De taken van een gezondheidsgids
(community health worker)

De gezondheidsgidsen kunnen heel wat taken opnemen, afhankelijk van de context waarin ze tewerkgesteld zijn. De gezondheidsgids neemt geen taken over van een maatschappelijk werker of gezondheidswerker (arts, gezondheidspromotor,…). Wel neemt hij of zij een ondersteunende rol op, aanvullend op het takenpakket van de professionals.

De kernopdrachten van de gezondheidsgidsen zijn: informeren, adviseren, bemiddelen en vertegenwoordigen, problemen detecteren, toeleiden, ondersteunen en stimuleren naar zelfstandigheid (empowerment).

Waarmee kan de gezondheidsgids helpen?

 • Vragen over gezondheidszorg en welzijn beantwoorden;
 • Uitleggen hoe de gezondheidsdiensten werken (vb. dokter, tandarts, ziekenhuis, ziekenfonds, Kind en Gezin,…);
 • Een dokter of tandarts in de buurt zoeken;
 • Helpen om een afspraak te maken (bij dokter, tandarts, specialist, Kind en Gezin,…);
 • De hulpvrager herinneren aan zijn of haar afspraak;
 • Meegaan naar de dokter, de tandarts, het ziekenhuis, Kind en Gezin,…;
 • Helpen bij het invullen van papieren en digitale formulieren;
 • Helpen tijdens en na een verblijf in het ziekenhuis (vb. papieren invullen, advies van de dokter opvolgen, een afspraak maken voor controle,…);
 • Helpen om het probleem van de hulpvrager uit te leggen in het Nederlands;
 • Helpen bij de aanvraag van een medische kaart (wanneer de hulpvrager geen verblijfspapieren heeft);

De partnerorganisaties

Volgende organisaties engageerden zich om actief mee te werken aan het project. Zij maken gebruik van het aanbod van ondersteuning door de gezondheidsgidsen, op aanvraag  of via detachering:

 • Armoedeverenigingen en openbare  diensten:
  • Vzw De Tinten
  • Vzw De Fontein
  • BMLIK (jongeren- en volwassenwerking)
  • De Zuidpoort
  • Dienst Outreachend werken Stad Gent
  • 13 lokale dienstencentra
  • Het brugteam van CAW Oost-Vlaanderen
 • Huisartsen:
  • Wijkgezondheidscentra (Brugse Poort, Malpertuus, Rabot, De Kaai).

De wijkgezondheidscentra focussen op het nieuwe project ‘Perinatale zorg’  ter ondersteuning van kwetsbare zwangeren (in samenwerking met Kind & Gezin en het prenataal steunpunt).

 • Groepspraktijken (Bijloke, Elyzeese velden en Heirnis)
 • Ziekenhuizen:
  • AZ Jan Palfijn
  • UZ Gent
  • AZ Sint-Lucas

Meer informatie:

Leen Van Zele (departement Welzijn en Gelijke Kansen)

Joris Beaumon (departement Sociale Dienstverlening)

Lieve Vanoverschelde (coördinatie –  departement Sociale Dienstverlening)

dirk

Geef een reactie