Archiveer januari 2021

Sinds de coronacrisis worden nog amper mensen zonder papieren teruggestuurd

Sinds de coronacrisis worden veel minder mensen zonder papieren gedwongen teruggestuurd naar hun land van herkomst. In ons land leven sowieso al tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning, vaak in erbarmelijke omstandigheden. Een klein deel van hen krijgt toch een verblijfsvergunning of keert vrijwillig terug. Anderen worden gedwongen om terug te keren. De terugkeercijfers in ons land zijn al laag, maar sinds het begin van de coronacrisis zijn ze gekelderd. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken.

In ons land leven naar schatting 100.000 tot 150.000 vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.  Ze hebben meestal al een bevel om het grondgebied te verlaten gekregen. Maar vaak blijft het bij dat papier en is er weinig of geen opvolging. Heel wat van hen blijven in België wonen, al zitten ze vanaf dan in een extra kwetsbare positie. Ze hebben bijvoorbeeld geen recht op steunmaatregelen of een uitkering. 


Bron: Marjan Temmerman, Job Van Nieuwenhove, Nunzia Petralia vrt

In februari werden nog 321 mensen zonder verblijfsvergunning teruggestuurd naar hun herkomstland. In volle lockdown, in april zijn dat er nog maar 22.

Bijzonder weinig, ook volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V). “We merken dat het moeilijk is om mensen terug te sturen als de grenzen gesloten zijn”, zegt Mahdi in “De Ochtend”. “Daar moet aan gewerkt worden.” 

Maar hij maakt de kanttekening dat de laatste jaren slechts 18 procent is teruggekeerd van de mensen die moesten terugkeren. “De cijfers waren de laatste jaren al niet goed. Die cijfers opkrikken was één van de ambities die ik heb gesteld aan het begin van de legislatuur. Ik zal daar dan ook werk van proberen te maken, nu en na de coronacrisis.”

De enige categorie mensen zonder papieren die nog gedwongen terugkeren, zijn gevangenen. Of beter: mensen in illegaal verblijf die veroordeeld zijn voor criminele feiten.

Meer lezen

Wat met vaccins voor mensen zonder papieren?

“Duidelijke strategie nodig om mensen zonder papieren toegang te geven tot coronavaccin”

Er moet dringend een duidelijke, gemeenschappelijke en verregaande strategie worden uitgewerkt om ervoor te zorgen dat mensen zonder papieren toegang krijgen tot het coronavaccin en tot de beschermings- en preventiemaatregelen waarop zij recht hebben. Dat zeggen Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld en Ciré.

De drie hulporganisaties hekelen dinsdag in een communiqué de gebrekkige toegang van deze bevolkingsgroep tot informatie over Covid-19 en tot de testingmogelijkheden. Sinds het begin van de pandemie werden mensen zonder papieren te vaak vergeten bij de corona-aanpak, zeggen ze.

“Mensen zonder verblijfsvergunning en zonder nationaal nummer, mensen zonder papieren en dakloze migranten op doorreis vallen sinds maart systematisch door de administratieve mazen van het net en zagen hun al taaie levens nog zwaarder worden”, luidt het. De organisaties wijzen erop dat deze mensen door een combinatie van factoren – verlies van werk en slaapplekken waardoor ze vaak op straat belanden – in grote mate blootgesteld worden aan het virus. Ze noemen het onbegrijpelijk dat er geen duidelijkere richtlijnen en een plan van aanpak is om deze kwetsbare doelgroep te betrekken bij de coronabeleid.

Om hier iets aan te doen moet er werk gemaakt worden van een meer doorgedreven samenwerking met eerstelijnsactoren en belangengroepen voor (en door) mensen zonder papieren. De aangekondigde oprichting van mobiele teams is positief, maar, waarschuwen de hulporganisaties, de acties moeten gepaard gaan met duidelijke informatie en garanties voor deze mensen. “Door de constante dreiging van arrestaties en uitzettingen is het vertrouwen van deze mensen in de overheid immers zeer broos”, besluiten Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld en Ciré.

Bron: Belga – HLN

Alarmbel

“Recht op asiel is in gevaar in Europa”, waarschuwt VN-vluchtelingenorganisatie

Het recht op asiel is “in gevaar” in Europa. Dat zegt het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen van de VN (UNHCR) donderdag. Het is “gealarmeerd” door de pushbacks en het geweld tegen vluchtelingen.

“UNHCR heeft een onophoudelijke stroom van berichten ontvangen over sommige Europese landen die de toegang tot asiel beperken, mensen terugsturen nadat zij het grondgebied of de territoriale wateren hebben bereikt, en geweld tegen hen gebruiken aan de grenzen”, stelt Gillian Triggs, plaatsvervangend Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

“De pushbacks worden op een gewelddadige en blijkbaar systematische manier uitgevoerd. Boten met vluchtelingen worden teruggesleept. Mensen worden na hun aankomst opgepakt en vervolgens teruggeduwd in de zee. Velen hebben melding gemaakt van geweld en misbruik door de ordediensten”, klinkt het nog.

Mensen die over land aankomen worden ook willekeurig vastgehouden en onder dwang naar buurlanden gestuurd “zonder dat rekening wordt gehouden met hun nood aan internationale bescherming”.

“Het respecteren van mensenlevens en vluchtelingenrechten is geen keuze, het is een wettelijke en morele verplichting. Hoewel landen het recht hebben om hun grenzen te beheren volgens het internationale recht, moeten ze de mensenrechten respecteren. Pushbacks zijn gewoon illegaal”, verklaart Triggs.

Uit cijfers van UNHCR blijkt dat het aantal migranten dat in de EU aankomt jaarlijks daalt. In 2020 kwamen 95.000 asielzoekers via zee en land de EU binnen. Dat is een daling met 23 procent tegenover 2019 (123.700) en met 33 procent tegenover 2018 (141.500).

“Met zo weinig nieuwkomers in Europa zou dit een beheersbare situatie moeten zijn. Het is betreurenswaardig dat de asielkwestie ondanks deze dalende aantallen nog steeds gepolitiseerd is en tot verdeeldheid leidt”, besluit Triggs.

Bron: Belga