Archiveer oktober 2019

De Roemeense gemeenschap in Vlaanderen

de onzichtbare gemeenschap

We zien ze nauwelijks en ze lopen zelden in het oog, maar ze zijn er wel. Al vijf jaar lang voeren de Roemenen de ranglijst aan van de herkomstlanden van nieuwkomers in België. In 2017 vestigden zich ruim 18.000 Roemenen in ons land. Daarmee was de Roemeense immigratie bijna het dubbele van de Nederlandse en drie maal zo groot als de Syrische, Marokkaanse of Poolse instroom. In totaal wonen er nu meer dan 90.000 Roemenen in België, al reizen ze dikwijls nog heen en weer. Het zijn bij uitstek arbeidsmigranten: ze komen om te werken.

Niet alleen de omvang van de Roemeense gemeenschap in ons land kan verrassen, ook de spectaculaire groei ervan springt in het oog. In tien jaar tijd, tussen 2008 en 2018, is er sprake van een verzesvoudiging. De Roemeense immigratie kwam uiteraard pas goed op gang na de toetreding van Roemenië tot de EU in 2007. 

Bert De Vroey (vrt)

Meer lezen

De Tinten helpt en ondersteunt “precaire verblijvers”

What’s in a name??

Wat betekent ‘zonder wettig verblijf’?

Een persoon is zonder wettig verblijf in België als hij of zij hier niet (meer) mag verblijven volgens de wet. De Belgische immigratiewetgeving bepaalt hoe mensen met een andere nationaliteit het recht kunnen verwerven om hier te verblijven.

Mensen zonder wettig verblijf worden ook ‘sans papiers’, ‘clandestienen’, ‘uitgeprocedeerden’, ‘mensen zonder papieren’ of ‘illegalen’ genoemd.

Het Kruispunt Migratie-Integratie kiest consequent voor de benaming ‘mensen zonder wettig verblijf’. Die naam is neutraal en juridisch correct.

Meer lezen

De Gentse Community Healthworkers ofte het nieuw project van de gezondheidsgidsen

vzw De Tinten draait flink mee met dit project. Hieronder vind je alvast een stukje uit de website van de stad Gent met omstandige uitleg.

Het pilootproject

Stad en OCMW Gent werken dag in dag uit aan een sterker armoedebeleid. Het pilootproject Gezondheidsgidsen (‘Community Health Workers’) zet in op het verlagen van drempels naar welzijn en gezondheid voor kwetsbare doelgroepen.

Meer lezen