Gent heeft haar eigen “The Big Issue”

Gent heeft haar eigen “The Big Issue”

De grootste UK-based sociale krant “The Big Issue” wordt vooral in de Britse steden in drukke straten verkocht door daklozen en mensen aan de rand van de samenleving. Zo verwerven ze een beperkt inkomen en dragen ze bij aan de verspreiding van de krant.

Sedert 1991 heeft het tijdschrift gezorgd voor een beperkt inkomen voor
92 000 verkopers en heeft een omzet van 115 miljoen £.
Op dit ogenblik zijn er 1500 verkopers en creëerde dat een inkomen voor hen van 5,5 miljoen £.

Wekelijks gaan er 83 073 exemplaren over de toonbank en naar schatting zijn er 400 000 lezers.

The Big Issue is een prijzen-winnend initiatief dat er voor zorgt dat de perceptie rond dakloosheid bij de publieke opinie bijgestuurd wordt.
Meer dan 120 tijdschriften wereldwijd vinden dan ook hun inspiratie in deze merkwaardige journalistieke product.

Ook Gent heeft nu zijn daklozenkrant ….

gelezen in De Gentenaar

De Roemeense gemeenschap in Vlaanderen

de onzichtbare gemeenschap

We zien ze nauwelijks en ze lopen zelden in het oog, maar ze zijn er wel. Al vijf jaar lang voeren de Roemenen de ranglijst aan van de herkomstlanden van nieuwkomers in België. In 2017 vestigden zich ruim 18.000 Roemenen in ons land. Daarmee was de Roemeense immigratie bijna het dubbele van de Nederlandse en drie maal zo groot als de Syrische, Marokkaanse of Poolse instroom. In totaal wonen er nu meer dan 90.000 Roemenen in België, al reizen ze dikwijls nog heen en weer. Het zijn bij uitstek arbeidsmigranten: ze komen om te werken.

Niet alleen de omvang van de Roemeense gemeenschap in ons land kan verrassen, ook de spectaculaire groei ervan springt in het oog. In tien jaar tijd, tussen 2008 en 2018, is er sprake van een verzesvoudiging. De Roemeense immigratie kwam uiteraard pas goed op gang na de toetreding van Roemenië tot de EU in 2007. 

Bert De Vroey (vrt)

Meer lezen

De Tinten helpt en ondersteunt “precaire verblijvers”

What’s in a name??

Wat betekent ‘zonder wettig verblijf’?

Een persoon is zonder wettig verblijf in België als hij of zij hier niet (meer) mag verblijven volgens de wet. De Belgische immigratiewetgeving bepaalt hoe mensen met een andere nationaliteit het recht kunnen verwerven om hier te verblijven.

Mensen zonder wettig verblijf worden ook ‘sans papiers’, ‘clandestienen’, ‘uitgeprocedeerden’, ‘mensen zonder papieren’ of ‘illegalen’ genoemd.

Het Kruispunt Migratie-Integratie kiest consequent voor de benaming ‘mensen zonder wettig verblijf’. Die naam is neutraal en juridisch correct.

Meer lezen