Boekentip voor stroppendragers en alle andere lezers

Gent blijft sociaal … ook tijdens corona

Naar welk soort hulp ben je op zoek?

Ook tijdens de coronacrisis blijft er voedselsteun bestaan voor mensen die het nodig hebben. Bekijk waar in Gent je warme maaltijden of voedingsmiddelen kan krijgen. Meestal heb je een doorverwijzing nodig en gelden er bepaalde voorwaarden. 

Niet-wijkgerichte voedselinitiatieven 

 • Vzw De Tinten (KRAS)
  De Tinten richt zich tot mensen zonder wettig verblijf of met een moeilijke woonsituatie. Contacteer OCMW Gent via 09 266 99 11of CAW Gent via 0800 13 500. Ben je dakloos? Dan kan je ook terecht bij Straathoekwerk via 09 268 21 50.
 • De Olijfboom
  De Olijfboom maakt deel uit van Een hart voor vluchtelingen. Het is een doorgeefwinkel en ontmoetingsplek voor de hele buurt, maar vooral voor vluchtelingen uit Gent en omstreken. Elke dinsdag en zaterdag gaat er een voedselbedeling door, tussen 10 en 14 uur. Contacteer OCMW Gent via 09 266 99 11 of CAW Gent via 0800 13 500. Ben je dakloos, dan kan je ook terecht bij Straathoekwerk 09 268 21 50.
 • Vzw aPart
  Tijdens de coronacrisis levert aPart maaltijden aan de bij hen bekende gezinnen met de grootste noden. De vzw is bereikbaar via 09 225 01 59 of via vzwapart@vzwapart.be.
 • Gratis voedselhulp voor gestrande buitenlandse studenten
  De vzw Ontmoeting Buitenlandse Studenten Gent (OBSG) deelt basisproducten uit aan buitenlandse studenten die hun inkomen zagen krimpen of zelfs compleet wegvallen. De volgende voedselbedeling is op vrijdag 17 april, tussen 10 en 13 uur. Niet-Europese studenten met een studentenkaart kunnen dan terecht in de Kortrijksesteenweg 500. De volgende data liggen nog niet vast. Contacteer OBSG voor meer info. 
 • Goedkope warme maaltijden voor buitenlandse studenten bij UZ Gent
  Universitair Ziekenhuis Gent verkoopt warme maaltijden aan buitenlandse studenten voor slechts € 2.  Studenten kunnen terecht in de cafetaria van K1 (ingang 50 – Corneel Heymanslaan 10).

Bloemekenswijk – Wondelgem

 • Voedselbedeling Bloemekenswijk (KRAS)
  Vzw KRAS levert 2 donderdagen in de maand voedselpakketten aan huis bij bewoners in de Bloemekenswijk en Wondelgem. Neem contact op met het Welzijnsbureau Bloemekenswijk via 09 266 94 80, met CAW Gent via 0800 13 500 of spreek je Kind & Gezin-contactpersoon aan.

Brugse Poort

 • Sociale Dienst Open Plaats (KRAS)
  Elke maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 12.30 uur en 13 en 16 uur kan je voedsel krijgen bij Sociale Dienst Open Plaats. Neem contact op met het Welzijnsbureau Brugse Poort via 09 266 89 50, met CAW Gent via 0800 13 500 of spreek je Kind & Gezin-contactpersoon aan.
 • De Rode Lotus
  Bewoners uit de Brugse Poort en Mariakerke kunnen vrijdag tussen 10 en 14 uur terecht bij De Rode Lotus. Ben of ken je iemand die nood heeft aan een voedselpakket? Bel Christine Devreker op 0479 79 89 69.

Centrum Gent

 • Sint-Antoniuskring (KRAS)
  Donderdag tussen 14 en 16 uur voedselbedeling voor bewoners van Gent Centrum. Neem contact op met het Welzijnsbureau Gent Noord via 09 266 94 44, met CAW Gent via 0800 13 500 of spreek je Kind & Gezin-contactpersoon aan.

Dampoort – Sint-Amandsberg

 • Vzw SIVI en Sociale Kruidenier in Heilig Hart-kerk (KRAS)
  Bewoners zijn welkom op dinsdag tussen 14 en 16 uur, op woensdag tussen 9.30 en 12 uur en op donderdag tussen 14 en 18 uur voor gratis voedselpakketten. Neem contact op met het Welzijnsbureau Sint-Amandsberg via 09 266 37 00, met CAW Gent via 0800 13 500 of spreek je Kind & Gezin-contactpersoon aan.

Gentbrugge

 • Toontje (KRAS)
  Woon je in Gentbrugge of Ledeberg en heb je nood aan voedsel? Contacteer het Welzijnsbureau De Knoop via 09 266 45 00, CAW Gent via 0800 13 500 of spreek je Kind & Gezin-contactpersoon aan. Open op dinsdag tussen 13.30 en 16.30 uur en op vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur.
 • Let’s Save Food in Buurtcentrum Gentbrugge
  Alle buurtbewoners zijn welkom om voedseloverschotten af te halen, elke dag tussen 18 en 19 uur.
 • Voedsel voor iedereen: Robinia
  Deze voedselbedeling is vrij toegankelijk voor alle buurtbewoners. Elke dinsdag van 13.30 tot 15 uur in Tuinwijk De Warande 16.

Kanaaldorpen

 • Kans Kanaaldorpen (KRAS)
  Thuislevering voor de bewoners van de Kanaaldorpen. Neem contact op met het Welzijnsbureau Sint-Amandsberg via 09 266 37 00, met CAW Gent via 0800 13 500 of spreek je Kind & Gezin-contactpersoon aan.

Ledeberg

 • Voedselbedeling Ledeberg
  Elke woensdag tussen 12 en 13 uur of thuislevering voor bewoners van Ledeberg. Contacteer Welzijnsbureau De Knoop via 09 266 45 00 of CAW Gent via 0800 13 500.

Macharius Heirnis

 • De Sloep – Onze Thuis (KRAS)
  Voedselbedeling op donderdag tussen 9 en 11 uur Neem contact op met het Welzijnsbureau Gent Noord via 09 266 94 44 of, met CAW Gent via 0800 13 500 of spreek je Kind & Gezin-contactpersoon aan.

Muide – Meulestede – Afrikalaan

 • Buurtdiner
  Thuislevering van voedselpakketten voor vaste bezoekers.

Nieuw Gent

 • Geraarke (KRAS)
  Voedselhulp op afspraak en thuislevering voor bewoners van Nieuw Gent. Volgende voedselbedelingen voorzien op 24, 27 en 29 april. Bel het Welzijnsbureau Nieuw Gent op 09 266 90 00, CAW Gent op 0800 13 500 of spreek je Kind & Gezin-contactpersoon aan.

Oostakker – Desteldonk

 • Kans Oostakker (KRAS)
  Thuislevering bij bewoners van Oostakker en Desteldonk. Contacteer het Welzijnsbureau Sint-Amandsberg via 09 266 37 00, CAW Gent via 0800 13 500 of spreek je Kind & Gezin-contactpersoon aan.

Rabot

 • Sociale kruidenier
  De Sociale Kruidenier levert gratis voedselpakketten aan huis. Contacteer het Welzijnsbureau Gent Noord via 09 266 94 44, CAW Gent via 0800 13 500 of spreek je Kind & Gezin-contactpersoon aan.

Sint-Denijs – Zwijnaarde

 • Dagactiviteitencentrum De Moester
  De Moester deelt voedsel uit op dinsdag en donderdag, tussen 14 en 16 uur. Bel naar 09 221 99 46.

Sluizeken

 • Dien centrum Noord (KRAS)
  Elke woensdag tussen 14 en 17 uur deelt Dien centrum Noord voedsel uit aan bewoners van Centrum en Muide/Meulestede. Contacteer het Welzijnsbureau Gent Noord via 09 266 94 44, CAW Gent via 0800 13 500 of spreek je Kind & Gezin-contactpersoon aan.
 • Let’s Save Food: Buurtcentrum Sluizeken
  Elke donderdag tussen 18 en 19 uur kan je voedseloverschotten krijgen in Buurtcentrum Sluizeken. Vrij toegankelijk voor alle buurtbewoners.

Watersportbaan

 • Let’s Save Food: Open Huis Watersportbaan
  Op maandag (uitgezonderd de 2e van de maand) en woensdag deelt Let’s Save Food voedsel op overschot uit aan alle buurtbewoners. Kom langs tussen 17.30 en 19 uur.

De kindjes van de Reno gaan (voor het eerst) naar school

Met het nijpende lerarentekort en de stijgende werkdruk hebben ze al heel wat aan het hoofd. En toch hebben de basisscholen Sint-Bernadette en Melopee geen seconde getwijfeld om middenin het jaar een stoeltje bij te schuiven voor de kinderen van het asielponton Reno. “Ieder kind heeft recht op deftig onderwijs.”

De eerste passage van het drijvende asielcentrum was voor de scholen geen feest. Kinderen moesten op eigen houtje de soms onveilige weg naar school afleggen. En zodra ze waren ingeburgerd en vriendjes hadden gemaakt, moesten ze plots weer weg omdat toenmalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) had beslist het ponton veel vroeger dan verwacht te sluiten. 

“Er was zelfs geen tijd om afscheid te nemen”, zegt directrice Veerle De Paepe. “We hebben Fedasil duidelijk gezegd dat we dat geen tweede keer willen meemaken.”

In basisschool Sint-Bernadette in Sint-Amandsberg vangt zij momenteel vier kindjes op. In de muzikale school Melopee in dezelfde gemeente zijn dat er zelfs 17. “Daarmee zitten we boven onze capaciteit”, zegt directeur Bart Devaere. “Maar ik ben nogal een wereldverbeteraar. Broers en zussen uit elkaar halen wilde ik niet. De kinderen hebben het al moeilijk genoeg. De Reno is al geen luxehotel, laat ons hen dan de ellenlange zoektocht naar een school besparen. Ze hebben deftig onderwijs nodig en een warme thuis.” 

De directrice Veerle De Paepe van basisschool Edugo Sint-Bernadette
Meer lezen

Een week nadat De Tinten op plaatsbezoek trok, moeten de Roemenen de Hurstweg verlaten

56 Oost-Europeanen krijgen tijdelijke plaats op doortrekkersterrein in Drongensesteenweg

Achter de Wiedauwkaai is de verhuizing begonnen van een caravankamp van Oost-Europese Romagezinnen. De groep verblijft al anderhalf jaar op een terrein van De Lijn, maar moest daar weg. De Stad verhuist haar voorlopig naar de Drongensesteenweg.

Met verhuiswagens zijn maandagochtend zes caravans weggehaald uit het kamp bij de Wondelgemse Meersen. 56 Oost-Europeanen, onder wie heel wat kinderen, kamperen sinds de zomer van 2018 op een braakliggend terrein in de Hurstweg, een zijstraat van de Wiedauwkaai. Al hun hebben en houden wordt nu verplaatst naar een officieel doortrekkersterrein op de Drongensesteenweg. Werkers van de Stad hielpen het modderige terrein te ontruimen.

Zwerftocht

Op de Drongensesteenweg mogen de Romagezinnen tot november twee percelen betrekken, tot een ander terrein in de Afrikalaan is klaargemaakt. Daar mogen de Roma drie jaar in containerwoningen verblijven, in afwachting van een duurzame oplossing.

Het was toenmalig SP.A-burgemeester Daniël Termont die in de zomer van 2018 heeft beslist dat de groep tijdelijk achter de Wiedauwkaai mocht blijven staan. De gezinnen zwierven al jaren door de stad en betrokken kraakpanden en allerlei geïmproviseerde kampementen.

“De bedoeling is om de groep begin november naar de Afrikalaan te verhuizen”

Om een einde te maken aan die zwerftocht, werd beslist dat de groep onder strikte regels in het caravan­kamp mocht blijven. Maar ‘tijdelijk’ werd anderhalf jaar en de eigenaar van de grond, De Lijn, wou dat het terrein tegen eind februari werd leeggemaakt. De vervoersmaatschappij wou van de grond een oefenterrein maken maar trok vorige week, twee weken vóór de deadline, haar plannen alsnog in.

Ondertussen had het Gentse stadsbestuur met veel moeite een nieuwe plek gevonden voor de groep, in de Afrikalaan. De families zouden hun caravans moeten achterlaten en in container­woningen trekken. Daar zullen ze strikt worden begeleid naar werk, kunnen ze Nederlandse les volgen en kunnen de kinderen naar school. Maar omdat dat terrein nog lang niet klaar is en De Lijn haar deadline van eind februari niet wou verschuiven, moest een nieuwe ‘tijdelijke’ plek worden gevonden. 

Meer lezen

Het verhaal van Hanne

Hanne (41) gered uit de dakloosheid

“Na tien jaar overleven op straat was ik compleet op”

Op haar achttiende kwam Hanne in Gent aan als veelbelovende kotstudente. Maar door een slechte relatie en drugs belandde ze op de straatstenen. Letterlijk. Tien jaar lang zwierf ze als dakloze rond in Gent. Net voor Hanne definitief zou wegzinken, gooide de Stad haar een reddingsboei toe, in de vorm van een sociaal appartementje. Een moedige getuigenis van een overlever: “Laat je niks wijsmaken: níémand wil op straat slapen.”

“Het is nog altijd een beetje wennen om een dak boven mijn hoofd te hebben.” Hanne zegt het bijna verontschuldigend terwijl ze op de vloer van haar appartementje gaat zitten. Een hardnekkige gewoonte als je tien jaar lang geen stoel hebt gehad. Al die jaren voerde Hanne op straat een dagelijkse overlevingsstrijd. “Toen mijn sociaal assistente vorige zomer zei dat ik in aanmerking kwam voor een eigen woonst, kon ik het niet geloven.”

Hanne is een van de Gentse daklozen die in het kader van een samenwerkingsproject van Stad, OCMW en WoninGent een sociaal appartement kregen toegewezen. Ze betaalt de huur van haar invaliditeitsuitkering.

Het aanbod kwam net op tijd. Dat beseft Hanne heel goed. “Tien jaar op straat leven, is een aanslag op je lichaam. Zeker als je ondertussen 41 bent geworden. De hepatitis B die ik onderweg heb opgeraapt, had zijn sloopwerk volbracht. Vorig jaar ben ik elf kilogram vermagerd. Er waren dagen dat ik te slap was om me in mijn tentje op te richten en een fles water te pakken. Ik was compleet op. Een kantelmoment was toen ik 50 euro stal van een vriend. Ik heb hem dat de volgende dag opgebiecht, maar ik voelde dat ik mijn laatste greintje eigenwaarde aan het verliezen was.”

Meer lezen

Housing first in Gent, een radicale aanpak van dakloosheid

GENT

Een nieuwe aanpak die in Finland spectaculaire resultaten oplevert, moet ook in Gent de langdurige dakloosheid wegwerken.

“Hoe zou ik nu iets aan mijn gezondheidsproblemen kunnen doen als ik geen fornuis heb om zelf gezond te koken? Of als ik de hele dag moet zoeken naar een slaapplek?”

Als ex-dakloze weet Hanne (zie hiernaast) waarover ze spreekt. De Stad Gent zit helemaal op haar lijn met het project Housing First. “Het principe daarvan is dat je de dakloze eerst een huurwoning geeft en pas dan aan zijn of haar problemen werkt”, zegt schepen van Wonen Tine Heyse (Groen). “In Finland heeft dat de langdurige dakloosheid weggewerkt. Ook hier willen we op termijn de nachtopvang helemaal afschaffen.”

De eerste resultaten van Housing First zijn veelbelovend. “Van de enkele tientallen langdurig daklozen die in Gent een sociale woning kregen toegewezen, komt 90 procent niet opnieuw op straat terecht”, zegt schepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens (SP.A). Gent heeft heel wat ambitie op dit vlak, en is ook trekker van het Europese project ROOF. Samen met negen Europese partnersteden wil de Stad met een huisvestingsgerichte aanpak structurele dakloosheid beëindigen.

De Stad zal tegen 2022 ook elf zogenaamd ‘robuuste woningen’ bouwen in de Hogeweg. Dat zijn kleine, stevige woningen specifiek bedoeld om mensen met een verleden van dakloosheid “opnieuw te leren wonen”.

Gent telt naar schatting 300 tot 500 daklozen en 1.300 unieke bezoekers van de centra voor nachtopvang. Dat aantal is volgens het stadsbestuur nog een onderschatting van het reële probleem.(gn)

Bron Het Nieuwsblad