De Megafoon. Oikonde prijs voor een meer zorgzame samenleving

De Megafoon. Oikonde prijs voor een meer zorgzame samenleving

Voor de vierde keer al organiseert Oikonde Leuven De Megafoon, en wil met die prijs projecten bekronen en belonen “die – al dan niet geïntegreerd in een bestaande organisatie – op bijzondere wijze bijdragen tot een meer zorgzame samenleving”.

Meer in het bijzonder wordt een initiatief erkend dat: 1. (mede) gedragen wordt door vrijwilligers.2. kwetsbare mensen een volwaardige plaats wil geven in de samenleving. 3. al een relevante bijdrage heeft geleverd én nog plannen heeft om haar werking verder uit te bouwen. 4. welzijn opvat als het creëren van meer solidariteit en verbondenheid in de samenleving, en zo een substantiële aanvulling vormt op een welzijnswerk dat vandaag sterk gestuurd wordt door marktprincipes en door een overdreven efficiëntielogica. In die zin is het haast onwillekeurig ook een initiatief dat maatschappijkritisch durft denken én handelen, en waar werken aan welzijn geen patent is van professionelen, maar essentieel gezien wordt als een opdracht voor iedereen in de gemeenschap.5. anderen kan inspireren om bij te dragen tot een meer solidaire en zorgzame samenleving.6. niet hoeft gebonden te zijn aan provinciale of landsgrenzen.Initiatieven kunnen reeds langer bestaan of vrij recent zijn.7. ermee akkoord gaat dat hun project media-aandacht krijgt.

Wat houdt de onderscheiding in?

De prijs voor de laureaat bestaat uit drie luiken: – een geldbedrag van € 15.000 – een kunstwerk- extra media-aandacht

Daarnaast kunnen ook vier andere genomineerden elk aanspraak maken op een bedrag van      € 2.500, een klein kunstwerk en extra media-aandacht.

Hoe zich kandidaat stellen?

Het kandidaatsdossier en verdere toelichting over De Megafoonis te vinden ophttp://www.oikondeleuven.be/Home/DeMegafoon/tabid/2623/Default.aspx. Kandidaturen worden verwacht ten laatste op 27 januari 2020. De uitreiking zal plaatsvinden op 28 april 2020

Je woont in het Gentse en je hebt het even moeilijk

https://www.metweiniggeld.be/home

Boekuitgave 2019

Armoede heeft een impact. Niet enkel op de inhoud van je geldbeugel, maar vaak ook op je gezondheid, je woonsituatie, je vrije tijd, familie en vrienden. Soms vind je moeilijk de informatie die je nodig hebt of krijg je het gevoel dat je niet gehoord wordt. Er zijn in Gent heel wat voorzieningen voor wie het niet breed heeft.

De website ‘Met weinig geld (over)leven in Gent’ maakt je wegwijs in de vele organisaties en diensten die je kunnen helpen. Want armoede is geen keuze, en iedereen heeft recht op toegankelijke hulp.

Naast een website, bestaat er echter ook een handige gids. Deze gids wordt gratis verdeeld op verschillende plaatsen in Gent. Wil jij een exemplaar? Ga langs bij OCMW Gent, Samenlevingsopbouw Gent vzw of CAW Oost-Vlaanderen.

Dit duidelijke en heel informatieve boekje is op vraag bij de sociale dienst te verkrijgen.

Welkom op onze wintermarkt.

Alle lezers … daarheen!

Graag nodigen wij je uit op onze wintermarkt op zondag 24 november.

Onze winkeltjes, met o.a. een ruim aanbod speelgoed en kerstgerief,  en de cafetaria zullen doorlopend geopend zijn van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Opgelet ons nieuw adres is François Benardstraat 86 te 9000 Gent (dichtbij Muinkpark en Kinepolis)..

We hopen je te mogen ontmoeten

Filip en Chantal

namens de vrijwilligers van vzw De Tinten

Opvang daklozen in het Gentse

Vanaf 18 november 2019 tot 30 maart 2020 start het winterplan.

Concreet betekent dit:

  • De bedden van de nachtopvang worden uitgebreid tot 105 ( met een nieuwe locatie in het Prinsenhof 54)
  • De openinsguren van het inloopcentrum de Pannestraat verruimd worden.

BELANGRIJK: Warme winter voor gezinnen?

  • Er wordt dit jaar geen specifieke “warme winter-opvang” voorzien voor gezinnen, omdat er vorig jaar geen dakloze gezinnen naartoe gingen en ook geen bekend waren in Gent.  Dit jaar zal de gezinsopvang na de schooluren daarom alleen opgezet worden als er vraag naar is.  Dus zeker te signaleren als je weet hebt van dakloze gezinnen!
  • Men is hiervoor nog op zoek naar een locatie. Weten jullie van een lokaal (al dan niet bij jullie) waar dit zou kunnen doorgaan indien nodig?  Wat is hiervoor nodig: een ruimte waar gezinnen veilig en warm kunnen zitten.  Een keukentje waar men soep kan opwarmen is een meerwaarde, maar geen noodzaak. 

Bij vragen kan je de verantwoordelijke van de nachtopvang contacteren:

Geert Beeckmans, Teambegeleider Nachtopvang en Gezinsnachtopvang

CAW Oost-Vlaanderen vzw

Nieuwland 12-14 | 9000 Gent

gsm 0476/921842 |

e-mail geertbeeckmans@cawoostvlaanderen.be

www.cawoostvlaanderen.be

Interview “Ieders mond gezond” met dokter Martijn Lambert, in samenwerking met De Tinten

Dr. Martijn Lambert, 28 jaar

Martijn Lambert

foto Kerk en Leven

  • Wat is de reden dat u dit project gestart bent?

Dat was bizar, in die zin, ik was nog student en was gaan spreken voor de stad Gent over sociale ongelijkheden in de mondgezondheid omdat ik mijn doctoraat daarover ging starten. Rudy Verbeeck van ‘De Tinten’ was daar en die sprak mij aan en zei: ‘wij willen iets doen rond mondgezondheid, we hebben de mogelijkheden, maar eigenlijk nog niet de expertise om daarmee van start te gaan. Ik ben toen op vrijdagnamiddag naar De Tinten gekomen om bij de mensen in de mond te kijken.  Samen met Rudy en Anton, die computerprogrammeur was, en eigenlijk zelf naar De Tinten kwam als iemand van de doelgroep, hebben we een heel systeem uitgewerkt van doorverwijzing naar tandartsen. Ik stond in dat er tandheelkundig de juiste dingen werden gedaan en Rudy zorgde ervoor dat de mensen ook effectief op hun afspraak geraakte bij de tandarts. Dat is zodanig goed gelopen in Gent, dat we beetje bij beetje, aan 16 tandartsen kwamen waar we konden naar doorverwijzen. We hebben dit dan ook bij de Vlaamse overheid ingediend. We zijn dus begonnen vrijwillig, zonder enige middelen, daarna is de Vlaamse overheid ons beginnen ondersteunen. Dan hebben we Rudy in dienst kunnen nemen voor enkele dagen en nu zitten we reeds op twee bijna drie personeelsleden op 36 verschillende steden en gemeenten.

  • Heeft er een gebeurtenis/ervaring uit uw eigen leven meegespeeld dat u dit project begonnen bent?

Ja en neen. Ja, in de zin dat ik daar altijd al door ben gebeten om mensen te kunnen helpen. Mijn nonkel zat toen ik nog studeerde op de stoel waar ik nu zit. Dit heeft mij dus altijd in zekere zin wel aangesproken maar ik had niet de ambitie, zeker niet in het begin van mijn studies, om dit te gaan doen. Maar het is een natuurlijke reflex, ik heb dit meegekregen van thuis. We zijn christelijk opgevoed en net zoals in De Tinten   dragen we die christelijke waarde met ons mee. Dus mensen helpen was een logisch gevolg daarvan. Ik heb daar nooit echt bij stilgestaan, maar als ik nu terugkijk dan merk ik, dat het zo moest zijn en ik voel me daar goed bij. Het is eerder vanuit een idee dat we voor elkaar moeten zorgen en niet zozeer dat er echt een specifieke gebeurtenis heeft plaatsgevonden die mij het licht heeft laten zien.

De helft van de mensen zou kunnen geholpen worden door gewoon jaarlijks naar de tandarts te gaan. Deze mensen hebben eigenlijk geen probleem, behalve het feit dat ze niet naar de tandarts gaan omdat ze er niet geraken”

Meer lezen

Kein Mensch ist illegal !

Gent is een open en gastvrije stad. Niet alleen het beleid straalt dit af, ook op de toegangswegen duikt de boosheid omwille van rechteloze en zwakke medeburgers op.

Aan de beroemde Dampoort, Gentse draaitol, sla je de richting Antwerpen in. Na precies 100 m op deze steenweg vond ik deze mijlpaal, bekleed met de bekende sticker. Wie te voet gaat kan het niet missen.

No Person Is Illegal was founded in 1997 at the “documenta X” art exhibition in Kassel.[1] After a few weeks, thousands of individuals joined as well as the 200 groups and organisations that had joined them in appealing to “help immigrants begin and continue their journeys towards obtaining work and documentation, medical care, education and training, and to assure accommodation and physical survival” regardless of their immigration status. The founding followed the death of deportee Aamir Ageeb at the hands of the German Federal Police. In the wake of Ageeb’s death, the “Deportation-Class” campaign set its aims towards airlines that took part in deportations. The campaign culminated in a 2001 online demonstration in conjunction with Libertad. No Person Is Illegal and “Deportation-Class” have drawn the attention of Germany’s annual “Constitutional Protection Report” due to purported connections with “left-wing extremis (Bron: Wikipedia)

Housing First = een radicale methodiek om daklozen te helpen.

Eerst een huis, en dan je leven weer op de rails

Geef mensen die al lang thuisloos zijn eerst en vooral een woning, en de rest volgt dan wel. De filosofie van ‘Housing First’ leidt op het terrein tot zeer goede slaagcijfers – meer dan negen op de tien mensen wonen twee jaar later nog in hun woning – én is op lange termijn goedkoper dan dat mensen blijven hangen in tijdelijke opvanginitiatieven. De Koning Boudewijnstichting ondersteunt de kennisopbouw en ervaringsuitwisseling over Housing First via het Housing First Belgium-LAB. ( Geert De Bolle )

De Belgische initiatieven



“De De woning is voor mij het begin van een nieuwe start. Niet meer op straat moeten leven. Mezelf kunnen zijn. Hier komen wonen heeft er, samen met de hulp van de wooncoach, voor gezorgd dat ik uit de put kon komen.”

Dit korte citaat van een bewoner uit Kortrijk omvat zowat alles waar de ‘Housing First’-aanpak voor staat. Housing First, dat is een woning als startpunt. Mensen die al lang thuisloos zijn, krijgen eerst en vooral een woonst, een stabiele plek waar ze lang kunnen blijven. Zo lang ze willen, of minstens tot ze een andere permanente woning vinden. En zonder bijkomende voorwaarden. “De enige voorwaarden zijn dat de huur betaald wordt, dat de huurder geen overlast veroorzaakt, en – vooral – dat hij of zij regelmatig een begeleider of ‘wooncoach’ ontvangt”, vertelt Geert De Bolle van Housing First Belgium-LAB.

Niet vrijblijvend

Dat klinkt misschien vrijblijvend, maar is het zeker niet, benadrukt De Bolle. De volgorde mag dan wel veranderen, een aanklampende begeleiding is cruciaal. “Bij Housing First is het niet ‘je krijgt een woning als je eerst in therapie gaat, of op voorwaarde dat je in budgetbeheer gaat’ maar wel ‘je krijgt een woning en dan gaan we samen bekijken wat er nodig is opdat je ze kan behouden’. Je geeft de regie en het tempo in handen van de cliënt. Gaan mensen dan in een vingerknip wel hun problemen aanpakken? Neen, het is geen toveroplossing, en soms gaat het erg traag. Maar meestal weten ze erg goed wat ze niét willen: ze willen niét opnieuw op straat terechtkomen. En daarom zijn ze bereid om samen oplossingen te zoeken.”

Het gaat vaak om mensen die voorheen telkens weer uit het systeem vielen, omdat ze te zwak zijn, of niet definitief van hun verslaving af raken, of niet aarden als ze in groep moeten wonen…. “Als je enkel constant bezig bent met een veilige slaapplek te zoeken, dan rest er geen ruimte om verder na te denken”, zegt Geert De Bolle. “Een woning betekent rust en ruimte om dingen op iets langere termijn aan te pakken. Het is ook een tastbare ‘stap vooruit’ waar mensen vertrouwen uit putten, bijvoorbeeld om opnieuw contact te zoeken met hun familie, wat ze niet doen zo lang ze moeten bekennen dat ze dakloos zijn.”

Meer lezen